Σήμερα:

Σήμερα γιορτάζουν:
Αμβρόσιος
Αμβροσίου επισκόπου Μεδιολάνων, Γερασίμου του ασκητού του εξ Ευβοίας