Σήμερα:

Σήμερα γιορτάζουν:
Τιμόθεος
Τιμοθέου αποστόλου, Αναστασίου του Πέρσου