Δολωματικός ψεκασμός δακοκτονίας στις Τ.Κ. Καλλιθέα, Σκαλάνι, Φορτέτσα, Βούτες και Σταυράκια |…

Booking.com

Σας
ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με ενημερωτικό
σημείωμα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής, τ
ην
Παρασκευή
16
Αυγούστο
υ
2019 θα ξεκινήσει τοπικός δολωματικός
ψεκασμός στις Τ.Κ.
Καλλιθέα,
Σκαλάνι, Φορτέτσα, Βούτες και
Σταυράκια.

Παρακαλούνται
όσοι ελαιοπαραγωγοί έχουν περιφραγμένα
ελαιόφυτα να μεριμνήσουν ώστε ο εργολάβος
ψεκασμού να έχει πρόσβαση στα δένδρα
τους για να μπορεί να ψεκάσει

και οι
βιοκαλλιεργητές να σημαδέψουν τα
ελαιόφυτα τους για να αποφευχθεί
ανεπιθύμητος ψεκασμός
.

Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δοθεί σε περιοχές με
χαμηλά ποσοστά καρποφορίας με δεδομένο
ότι σε αυτές τις περιοχές η αποτελεσματικότητα
των δολωματικών ψεκασμών είναι εξαιρετικά
αμφίβολη οπότε οι παραγωγοί ίσως
χρειαστεί να επέμβουν με ίδια μέσα.

Επισημαίνεται
η
υποχρέωση
του εργολάβου,

καθ’ όλη την διάρκεια των ψεκασμών
να
αναρτά από την προηγούμενη ημέρα σε
εμφανή δημόσιο χώρο τις τοποθεσίες στις
οποίες θα πραγματοποιηθούν οι ψεκασμοί
προκειμένου να λαμβάνουν γνώση οι

ενδιαφερόμενοι
ελαιοκαλλιεργητές
.


Οι τελευταίοι
επιβάλλεται να επισκέπτονται τα ελαιόφυτα
τους ώστε να διαπιστώνουν την καλή
εφαρμογή των ψεκασμών και να μεταφέρουν
έγκαιρα όποιο πρόβλημα υποπέσει στην
αντίληψη τους.

Τηλέφωνα
επικοινωνίας με την Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας ΠΕ Ηρακλείου 2810252976, 2813407921,
2813407920.


Σήμερα:

Σήμερα γιορτάζουν:
Στάθης, Ευσταθία
Ευσταθίου και Θεοπίστης, Ιλαρίωνος