Κλειστός ο δρόμος στην περιοχή “Πέτρας Νερό” της ΠΕΡ λόγω εργασιών στο οδικό δίκτυο

Booking.com

H Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ενημερώνει ότι στη τοποθεσία «Πέτρας νερό» ( 6 χιλιόμετρα μετά την Μονή Αρκαδίου ) στην επαρχιακή οδό 22 Πλατανές – Κυριάννα- Ι.Μ. Αρκαδίου – Κλεισίδι- Σχολή Ασωμάτων , ο δρόμος θα παραμένει κλειστός εξ αιτίας χρόνιου προβλήματος, που παρουσιάζεται στην περιοχή προκειμένου να αποκατασταθεί στο πλαίσιο της εργολαβίας: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ Ι.Μ.ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ-ΣΧ.ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ».

Παρακαλούνται οι οδηγοί να χρησιμοποιούν την 13 επαρχιακή οδό Ρέθυμνο –Πρασσές –Αμάρι από και προς τα χωριά Αμαρίου. Ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεωτέρας.
Σήμερα:

Δεν υπάρχει γνωστή γιορτή σήμερα
Υακίνθου μάρτυρος, Διομήδους μάρτυρος