Παραλαβή πτυχίων-απολυτηρίων από τους μαθητές της Γ τάξης – ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ

Booking.com

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να παραλάβετε τα πτυχία και τα απολυτήρια σας από το σχολείο.

Μορφή ΜικροάρθροΔημοσιεύτηκε την Κατηγορίες Uncategorized

srv-1tee-moiron.ira.sch.gr
Σήμερα:

Δεν υπάρχει γνωστή γιορτή σήμερα
Υακίνθου μάρτυρος, Διομήδους μάρτυρος