Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συνδρομή και αναβάθμιση της εφαρμογής AUTOCOM CARS &…

Booking.com

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διενέργεια εργασιών πρόσβασης σε δεδομένα
και τεχνικές πληροφορίες επιβατηγών, ελαφρών φορτηγών, λεωφορείων & λοιπών
οχημάτων για ένα έτος και την αγορά αναβαθμίσεων για AUTOCOM CARS & TRUCKS.

 Το
Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Ηρακλείου  ανακοινώνει
ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ανωτέρω  δαπάνη 
και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς.

Προσφορές
γίνονται δεκτές μέχρι και την 03/07/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ
στο  Τμήμα Διαχείρισης και
Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Ηρακλείου , στο
Αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου, Διεύθυνση Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου.


Σήμερα:

Δεν υπάρχει γνωστή γιορτή σήμερα
Υακίνθου μάρτυρος, Διομήδους μάρτυρος