Πρόσκληση Συνεδρίασς Δημοτικού Συμβουλίου – 05/06/20 | Δημοτικό Συμβούλιο | Επικαιρότητα | Δήμος…

Booking.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 11/20)

 

Σας προσκαλώ σε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) και της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.20 τ. Α΄) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την Τρίτη 09 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00 – 11:00 με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης :

Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας σε όμορες επιχειρήσεις του Δήμου Ρεθύμνης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 
Σήμερα:

Δεν υπάρχει γνωστή γιορτή σήμερα
Υακίνθου μάρτυρος, Διομήδους μάρτυρος