Συμπλήρωση μηχανογραφικού – παραλαβή κωδικών από το ΕΠΑΛ – ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ

Booking.com

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι των πανελλαδικών, να παραλάβουν τους κωδικούς τους για να υποβάλλουν το μηχανογραφικό δελτίο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το σχολείο.

srv-1tee-moiron.ira.sch.gr
Σήμερα:

Δεν υπάρχει γνωστή γιορτή σήμερα
Υακίνθου μάρτυρος, Διομήδους μάρτυρος