Σ.Ε.Μ.Π.: COVID – 19 – “Οδηγίες προς τους πολίτες” στην Αλβανική γλώσσα | Συμβούλιο Ένταξης…

Booking.com

 

 

 

Για τη μετάφραση του “ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ” του Υφυπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων  & της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας
, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων (Σ.Ε.Μ.Π.) Δήμου
Ηρακλείου συνεργάστηκε με την Ένωση Αλβανών Ηρακλείου, Μέλος του Σ.Ε.Μ.Π.

  Për përkthimin e “LLOJIT
TE  KONFIRMIMIT TE LEVIZJES – 
UDHEZIME  PER QYTETARET” të Sekretarise
së Përgjithshme për Mbrojtjen Civile, Këshilli për Integrimin e Emigrantëve dhe
Refugjatëve (SEPP) të bashkise  Irakleio
bashkepunoi me Bashkimin Shqiptar Iraklio, anetar i SEPP.

 

 

CERTIFICATE QARKULLIMI


UDHEZIME PER QYTETARET

 

  Levizjet e qytetareve per te kryer
nevojat e tyre do te jene vetem per arsyet e meposhteme:

 • Vajtje -ardhje nga puna brenda orarit te caktuar.
 • Vajtje ne farmaci ose tek mjeku vetem nese keni mbyllur me pare nje takim me
  te.  
 • Vajtje ne supermarket ,minimarket, furre buke.
 • Vajtje ne Banke vetem nese nuk keni mundesi 
  per veprime elektronike.
 • Vajtje per te ofruar ndihme tek persona qe gjenden ne nevoje.
 • Vajtje ne ceremoni mortore ,martese,pagezim. Levizje e prinderve te divorcuar per
  komunikim me femijet e tyre.
 • Dalje per ushtrim fizik ose per te shoqeruar kafshet shtepiake.

   Per
vajtje -ardhje te punonjesve nga puna perdoret vertetimi i (Tipit A)
dhe
firmoset nga punedhenesi,nese eshte i vetepunesuar firmoset nga vete ai.
 
  Per
levizje te tjera perdoret vertetimi i (Tipit B)

I cili firmoset nga vete personi me vetepergjegjesine e tij duke plotesuar:
Emer-mbiemer ,ditelindjen,adresen e banimit si dhe oren e levizjes.

 Ne cdo levizje qytetaret duhet te kene me vete
karte identiteti, (pasaporten),vertetimin e qarkullimit te plotesuar me shkrim
ose te daktilografuar.
 SMS qe verteton dhe justifikon
qarkullimin e tyre ne rast kontrolli.


Po
si nxirret formulari i vertetimit te qarkullimit?


 1.Per vertetimin (Tipi A) per vajtje
-ardhje te punonjesve brenda orarit te caktuar duhet te plotesohen 2 formularet
e meposhtem:

   *Vertetim qarkullimi i punonjesit
(PDF)
   *Vertetim qarkullimi i punonjesit (MS
-Word)

 2.Vertetim
(Tipi B)
per levizjet personale jane 3 alternativa:

   *SMS
   *Vertetim qarkullimi i shkruar ne dore

   *Vertetim qarkullimi i daktilografuar

 1.Dergimi i SMS
Mund te dergoni sms nga celulari juaj ne : 13033 pa shpenzime.
  SMS duhet te jete i llojit:
    X boshllek, emer-mbiemer dhe adresa e
banimit ,
    ku (X) eshte arsyeja e levizjes me
numer 1,2,3,4,5,6,7,ku i perkasin arsyeve te meposhteme.

 1.   
  Vajte ne farmaci ose tek mjeku vetem nese me pare eshte mbyllur
  takim me te
 2. Vajtje
  ne supermarket, minimarket, furre buke.
 3. Vajtje
  ne Banke.
 4. Vajtje
  per te ofruar ndihme tek persona qe jane ne nevoje.
 5. Vajtje
  ne ceremoni mortore, martese,pagezim, levizje kur prinderit jane te divorcuar
  dhe u duhet komunikimi me femijet e tyre. 
 6. Dalje
  per ushtrim fizik dhe shoqerim te kafsheve shtepiake.


 Merrni si pergjigje:
         Levizje (boshllek) X emer –
mbiemer dhe adresen.

2.Plotesimi i
vertetimit te daktilografise.

   Keni dy alternative:
 Mund te shkarkoni
        *Vertetim qarkullimi i
punonjesit  ne PDF.
        *vertetim qarkullimi i punonjesit
MS-Word.

3.Plotesimi
i vertetimit me shkrim dore.

    Ky vertetim duhet te kete keto te
dhena :
       *Emer – mbiemer.
       *Adresen e banimit.
       *Arsyen e levizjes (nje nga pikat
e caktuara per qarkullim).
       *Daten ,oren dhe firmen tuaj.

Politika e mbrotjes se te dhenave personale ndodhet ne website: www.forma.gov.gr

 

Covid 19 – Albanian

Εντυπο Βεβαίωσης Κίνησης – Ελληνικά


Σήμερα:

Δεν υπάρχει γνωστή γιορτή σήμερα
Υακίνθου μάρτυρος, Διομήδους μάρτυρος