Αγρότες: Απαλλαγή από την Αγρανάπαυση του 2024

τρακτέρ

Σε μια κρίσιμη κίνηση που αναμένεται να φέρει ανακούφιση σε πολλούς γεωργούς και αγρότες σε όλη τη χώρα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) ανακοίνωσε μια σημαντική απόφαση που αφορά την αγρανάπαυση. Αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και το υψηλό κόστος εισροών που επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή και τα έσοδα των γεωργών, το ΥπΑΑΤ εξασφάλισε μια παρέκκλιση βάσει του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2024/587.

Η συγκεκριμένη παρέκκλιση απαλλάσσει τους παραγωγούς από την υποχρέωση αγρανάπαυσης για το έτος υποβολής αιτήσεων 2024, επιτρέποντας την αναδιατύπωση της γεωργικής γης με πιο ευέλικτο τρόπο. Συγκεκριμένα, οι παραγωγοί μπορούν τώρα να διαθέσουν τουλάχιστον 4% της αρόσιμης γης σε καλλιέργειες που δεσμεύουν άζωτο ή εμβόλιμες καλλιέργειες, χωρίς τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αντικαθιστώντας την αγρανάπαυση.

Αυτή η εξέλιξη είναι ουσιαστικής σημασίας για τους 127.232 αγρότες και τα 1.480.972 καλλιεργήσιμα στρέμματα που επηρεάζονται, προσφέροντας μια νέα δυνατότητα για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της αξίας των προϊόντων τους. Η κίνηση αυτή καταδεικνύει τη δέσμευση του Υπουργείου να υποστηρίξει τους αγρότες κατά τη διάρκεια αυτών των πρωτοφανών προκλήσεων, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα της ελληνικής αγροτικής οικονομίας.

Το ΥπΑΑΤ έχει επίσης ανακοινώσει ότι θα ακολουθήσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή της παρέκκλισης, υποσχόμενο πλήρη ενημέρωση και υποστήριξη προς τους γεωργούς για την αξιοποίηση αυτής της νέας ευκαιρίας.

NotosOnline

Exit mobile version