Εγκρίθηκαν και οι 87 αιτήσεις επιχορήγησης Αγροτουρισμού

Ο προϋπολογισμός για το Υποέργο «Πράσινος Αγροτουρισμός» στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), έχει αυξηθεί από 49 εκατ. € σε 74 εκατ. €. Τα νέα αυτά δεδομένα επιτρέπουν την έγκριση όλων των 87 υποβληθεισών αιτήσεων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων συνεχίζεται στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΑΑΤ. Με την ολοκλήρωση των υποέργων για την καινοτομία και τη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, αλλά και την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, η προσοχή στρέφεται πλέον στον αγροτουρισμό.

Έχοντας επενδυτές από όλες τις περιφέρειες, το υποέργο επιβεβαιώνει τη σημασία του ΕΣΑΑ στην χρηματοδότηση επενδύσεων στον αγροτικό τομέα. Με την ταχεία απορρόφηση των πόρων, ο στόχος είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του αγροτικού τομέα, η σύνδεση του Πρωτογενούς με τον Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα και η προώθηση της ποιότητας στο τουριστικό προϊόν.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, δήλωσε:

«Το ΥΠΑΑΤ ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της κοινωνίας και της σύγχρονης αγροτικής παραγωγής, συνδέει τον τουρισμό με την φιλική προς το περιβάλλον αγροτική παραγωγή στηρίζοντας τον «Πράσινο Αγροτουρισμό». Είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε κάθε πρωτοβουλία που θα στηρίζει την ανάπτυξη ενός νέου προτύπου αγροτικής επιχειρηματικότητας το οποίο επιδιώκουμε να αποτελεί δομικό πυλώνα του νέου αναπτυξιακού μοντέλου της Ελλάδας. Ο πρωτογενής τομέας, σε όλες του τις μορφές, αποτελεί τη βάση της ανάπτυξης και συνδέεται άμεσα με τη μεταποίηση και την παροχή υπηρεσιών σε τομείς καθοριστικούς για την πορεία της οικονομίας μας, όπως ο τουρισμός. Η ανάπτυξη και η στήριξη δράσεων πιο φιλικών στο περιβάλλον συνάδει με τις επιταγές της εποχής μας και δίνει νέα ώθηση στα μοναδικής ποιότητας ελληνικά προϊόντα, καθιστώντας τα πιο ανταγωνιστικά».

Δείξε μας την αγάπη σας! Κοινοποιήστε την είδηση