Έκτακτη Επιχορήγηση για την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του ΠαΓΝΗ

Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσαν πρόσφατα μια σημαντική επένδυση για την υποστήριξη των ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στο νησί. Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), αποτελεί κεντρικό στόχο της πρωτοβουλίας.

Ποσό 75.000€ έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας, επιδιώκοντας την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με την ψυχική υγεία στην Κρήτη. Η χρηματοδότηση αυτή θα συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας των επαγγελματιών υγείας που ενισχύουν το ήδη υπάρχον προσωπικό της μονάδας.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η Πολυκλαδική Ομάδα Παρέμβασης (Π.Ο.Π.) της Μονάδας θα συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες ανακούφισης και υποστήριξης στους Κρήτες πολίτες.

Η πρόβλεψη για πρόσθετες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου και η προγραμματισμένη πρόσληψη νέων στελεχών επισημαίνουν την αποφασιστικότητα των αρμόδιων οργανισμών να εξασφαλίσουν τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΠΑΓΝΗ.

Αυτή η κίνηση δείχνει ξεκάθαρα την αφοσίωση και την προτεραιότητα που αποδίδεται στην ψυχική υγεία των κατοίκων της Κρήτης, καθώς και τη σημασία της διατήρησης των ουσιαστικών υπηρεσιών υγείας στην περιφέρεια.

Δείξε μας την αγάπη σας! Κοινοποιήστε την είδηση