Επίδομα Παιδιού 2023: Υποβολή Αιτήσεων μέσω Πλατφόρμας Α21

Η πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού 2023 είναι πλέον ενεργή, επιτρέποντας την υποβολή αιτήσεων και την έναρξη της διαδικασίας για την καταβολή της 2ης δόσης του επιδόματος.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της για το Επίδομα Παιδιού 2023, παρέχοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων. Με την υποβολή των αιτήσεων, θα ξεκινήσει επίσης η διαδικασία για την καταβολή της 2ης δόσης του επιδόματος.

Για να υποβάλουν την αίτησή τους, οι δικαιούχοι μπορούν να επισκεφτούν την πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr) ή τον διαδικτυακό τόπο www.opeka.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης Taxisnet.

Το ποσό του επιδόματος θα υπολογιστεί με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 για το 2023 και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2021. Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του τρέχοντος έτους, τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022 θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού.

Σημαντικό να σημειωθεί ότι για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η αίτηση, αυτή πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να εγκριθεί. Οι αιτήσεις που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Για να εξασφαλίσετε μια ομαλή διαδικασία και να αποφύγετε πιθανά προβλήματα, σιγουρευτείτε ότι έχετε συμπληρώσει και υποβάλει οριστικά την αίτηση σας στην πλατφόρμα Α21. Επίσης, ενημερώστε τα στοιχεία σας και παρακολουθείτε την εξέλιξη της αίτησής σας για να είστε ενήμεροι σχετικά με την κατάσταση και την πρόοδο της διαδικασίας καταβολής του επιδόματος.

Exit mobile version