Καταγράφει τα ετοιμόρροπα κτίσματα ο Δήμος Μαλεβιζίου

Επείγουσα καταγραφή των ετοιμόρροπων κτισμάτων στα γεωγραφικά του όρια πραγματοποιεί το τελευταίο δεκαήμερο ο Δήμος Μαλεβιζίου. Για το σκοπό αυτό ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Γιώργος Πετούσης έχει ζητήσει τη συνδρομή των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων. Πρόκειται για ενέργειες που εντάσσονται στο πλαίσιο του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας του Δήμου με στόχο την αποφυγή ατυχημάτων.

Στην κατεύθυνση αυτή καλούνται οι δημότες που έχουν στην ιδιοκτησία τους ετοιμόρροπο ακίνητο να το δηλώσουν στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Κοινότητας στην οποία ανήκουν, βοηθώντας στη συλλογή στοιχείων. Με την ολοκλήρωση της καταγραφής θα ακολουθήσει αυτοψία από Ειδική Επιτροπή Μηχανικών που θα αποφανθούν επί της καταλληλότητας των κτισμάτων και θα ακολουθηθούν όλες οι ενέργειες που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

[ad_2]

Δείξε μας την αγάπη σας! Κοινοποιήστε την είδηση