Ο Κωστής Σπινθάκης, Πρόεδρος Κοινότητας Πιτσιδίων – Ματάλων, ανακοινώνει σημαντικό έργο υποδομής

Ο Κωστής Σπινθάκης, Πρόεδρος της Κοινότητας Πιτσιδίων – Ματάλων, ανακοίνωσε μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης την εκκίνηση ενός σημαντικού έργου υποδομής για την περιοχή. Το κύριο σημείο επικέντρωσης είναι η εγκατάσταση ενός Βιολογικού Σταθμού στα Πιτσίδια και η αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης.

Σύμφωνα με τη δήλωση του κ. Σπινθάκη, η διακήρυξη για το έργο είναι ενεργή και ανοιχτή για ενδιαφερόμενους εργολάβους. Αυτή η εξέλιξη αναδεικνύει τη συνεχή δέσμευση της Δημοτικής Αρχής προς την περιοχή, παρά τις γραφειοκρατικές δυσκολίες που αντιμετωπίζονται.

“Ένα τεράστιο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Δημοτική Αρχή”, είπε ο κ. Σπινθάκης, επαινώντας την επιμονή και την προσήλωση της αρχής στη βελτίωση της υποδομής στην περιοχή.

 

 

Δείξε μας την αγάπη σας! Κοινοποιήστε την είδηση