Παράταση για το Εξοικονομώ 2021

Εξοικονομώ

Φωτογραφία από Norbert Koch / Pixabay

Σε μια σημαντική ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Υπουργός κ. Θόδωρος Σκυλακάκης ανακοίνωσε την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021». Η νέα προθεσμία ορίζεται πλέον για τις 16 Απριλίου 2024, παρέχοντας πρόσθετο χρόνο στους δικαιούχους της 1ης και 2ης Απόφασης Υπαγωγής αιτήσεων για την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων τους.

Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στην ανάγκη για ομαλή ολοκλήρωση των εν λόγω έργων και τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων του προγράμματος, που εστιάζει στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Η εν λόγω πρωτοβουλία έχει ως στόχο να προωθήσει τις ενεργειακές αναβαθμίσεις, μειώνοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των κτιρίων, συμβάλλοντας έτσι στην ενεργειακή απόδοση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Η ανακοίνωση της παράτασης αντανακλά την αναγνώριση των προκλήσεων που έχουν αντιμετωπίσει οι δικαιούχοι λόγω διαφόρων εμποδίων, όπως καθυστερήσεις στην προμήθεια υλικών ή στην εκτέλεση των έργων. Με την παράταση, το Υπουργείο επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν επιτυχώς, ανταποκρινόμενα στις προδιαγραφές και συμβάλλοντας στους ευρύτερους στόχους της ενεργειακής αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας.

Exit mobile version