Παρατείνεται η Προθεσμία Υποβολής Φορολογικών Δηλώσεων

Με την υπογραφή του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, η ημερομηνία λήξης για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2022 από φυσικά και νομικά πρόσωπα και οντότητες παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου 2023, 15:00.

Οι φορολογούμενοι που το φορολογικό έτος τους ολοκληρώνεται τη 31η Δεκεμβρίου 2022, θα έχουν τώρα περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις τους, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΦΕ. Η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να καταβληθεί εντός της ίδιας προθεσμίας.

Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος της δέσμευσης της Κυβέρνησης να προωθήσει μια φορολογική πολιτική με κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο, παρέχοντας ευελιξία στους πολίτες να τηρήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

NotosOnline