Παρατείνεται η Προθεσμία Υποβολής Φορολογικών Δηλώσεων

Φορολογικές δηλώσεις

Με την υπογραφή του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, η ημερομηνία λήξης για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2022 από φυσικά και νομικά πρόσωπα και οντότητες παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου 2023, 15:00.

Οι φορολογούμενοι που το φορολογικό έτος τους ολοκληρώνεται τη 31η Δεκεμβρίου 2022, θα έχουν τώρα περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις τους, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΦΕ. Η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να καταβληθεί εντός της ίδιας προθεσμίας.

Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος της δέσμευσης της Κυβέρνησης να προωθήσει μια φορολογική πολιτική με κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο, παρέχοντας ευελιξία στους πολίτες να τηρήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

NotosOnline

Exit mobile version