Σύσκεψη στη Περιφέρεια Κρήτης για κυρίαρχα οργανωτικά θέματα στο τομέα δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας

[ad_1]

Η διαβούλευση με τους Διευθυντές του τομέα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κυρίαρχων οργανωτικών θεμάτων όπως:

-Στρατηγικός Σχεδιασμός Περιφέρειας Κρήτης για τον Πυλώνα 2.

-Προτάσεις για τροποποίηση Οργανισμού με στόχο την μέγιστη λειτουργικότητα των Υπηρεσιών.

-Ενιαιοποίηση διαδικασιών και εντύπων των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, συζητήθηκαν σε σύσκεψη στη Περιφέρεια Κρήτης που συγκάλεσε ο νέος γενικός διευθυντής δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας Σπύρος Επιτροπάκης.

Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν εισηγήσεις που αφορούσαν τη στοχοθεσία, το σχεδιασμό δράσεων και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών μετά τη στελέχωση της νέας Γενικής Διεύθυνσης. Ο Γενικός Διευθυντής, κ. Επιτροπάκης, παρουσίασε την επεξεργασμένη πρόταση της τροποποίησης του Οργανισμού με στόχο τη μέγιστη λειτουργικότητα των υπηρεσιών, καθώς επίσης και εισήγηση ενιαιοποίησης των εντύπων και διαδικασιών, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης και Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Στόχος της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας είναι ο όσο το δυνατόν καλύτερος συντονισμός λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, έτσι ώστε να υπάρξει η βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, Λάμπρος Βαμβακάς, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, Μανώλης Λουμπούνης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ηρακλείου, Δημήτρης Βιδάκης, ο Προϊστάμενος  της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Χανίων, Δημήτρης Νικολακάκης, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ρεθύμνου, Μαρία Καβάλου και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Λασιθίου, Μαρία Μωϋσάκη.

[ad_2]