Τροποποίηση του Τρόπου Υπολογισμού Εμπειρίας Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων για το Σχολικό Έτος 2020-2021


Ο Δήμαρχος Δήμου Γόρτυνας ενημερώνει ότι μετά την ΚΥΑ (ΦΕΚ 3485 τ.Β/22-08-2020) και με το με αριθμό πρωτ. 52879/21-08-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιείται ο τρόπος υπολογισμού της εμπειρίας για την πρόσληψη των σχολικών καθαριστριών για το σχολικό έτος 2020-2021 της ανακοίνωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 13186/21-08-2020.

 

Επίσης σημειώνεται, ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 και ότι οι αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί είναι έγκυρες, καθώς ο Δήμος Γόρτυνας θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα τη σχετική βεβαίωση από τις οικείες σχολικές επιτροπές για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά ανατεθείσα αίθουσα.

 

 

Σχετικά αρθρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Αρχείο pdf (497 KB)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ 3485 Β’ 22.8.2020 – Αρχείο pdf (292 KB)
NEO ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Αρχείο pdf (357 KB)
Έμπειρία -Δηλώσεις Προτίμησης – Αρχείο pdf (131 KB)
NEA ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – Αρχείο pdf (175 KB)