105.400€ για την εξυπηρέτηση των μαθητών ΑΜΕΑ σε Σχολεία της Ιεράπετρας

Στην υπογραφή σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινή για την πρόσβαση και την Εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολεικές μονάδες το Δήμου Ιεράπετρας» προχώρησαν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης, με τον ανάδοχο του έργου, παρουσία του Αντιδημάρχου, κ. Γεώργιου Ασπραδάκη και των Προέδρων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, κας Μαρίας Ρουμελιωτάκη και κ. Κωνσταντίνου Αστροπεκάκη.

Περιλαμβάνονται εργασίες κατασκευής ραμπών σε 6 σχολικές μονάδες (Νηπιαγωγείο Κεντριού, 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας, 4ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας, 5ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας, Δημοτικό Σχολείο Κεντριού, Δημοτικό Σχολείο Κάτω Χωριού) και κατασκευή χώρων υγιεινής για ΑμεΑ (WC ΑμεΑ) σε 7 σχολικές μονάδες του Δήμου Ιεράπετρας και αναβάθμιση ήδη υπαρχόντων (6ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας, 5ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας, Δημοτικό Σχολείο Κεντριού, Δημοτικό Σχολείο Κάτω Χωριού, Δημοτικό Σχολείο Φερμών, 1ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας, 1ο Λύκειο-2ο Λύκειο-ΕΠΑΛ).

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, κ. Θεοδόσης Καλαντζάκης: «Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, απλώνοντας ένα «δίχτυ προστασίας» για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, φροντίζοντας κυρίως για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα για τα παιδιά με αναπηρία στοχεύοντας στο να καταστήσουμε τον Δήμο της Ιεράπετρας έναν Δήμο υπόδειγμα, προσβάσιμο και φιλικό προς όλους.

Στο πλαίσιο αυτό και αφού καταγράψαμε τις υπάρχουσες ανάγκες στις σχολικές μονάδες και σε συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολείων, εντάξαμε στο Πρόγραμμά μας και προχωρήσαμε στη μελέτη και στην χρηματοδότηση του παραπάνω έργου, έτσι ώστε να επιτύχουμε τη βελτίωση των σχολικών υποδομών εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και ασφαλή πρόσβαση των παιδιών με αναπηρία στους χώρους των σχολείων διευκολύνοντας την καθημερινότητά τους.

Ως Δημοτική Αρχή επιδιώκουμε διαρκώς να επιδεικνύουμε ιδιαίτερη μέριμνα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με ειδικές ανάγκες, υλοποιώντας δράσεις και διεκδικώντας χρηματοδοτήσεις για μικρά και μεγάλα έργα».

Δείξε μας την αγάπη σας! Κοινοποιήστε την είδηση