Δήμος Γόρτυνας: ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας

Ο Δήμος Γόρτυνας έχει υποβάλει αίτημα προς το Υπουργείο Παιδείας για την ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, με έδρα τους Αγίους Δέκα.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι ένα δωρεάν, καινοτόμο δημόσιο σχολείο εκπαίδευσης ενηλίκων, με συνολική διάρκεια φοίτησης 2 εκπαιδευτικά έτη και απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει το Γυμνάσιο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, παρέχεται ισότιμος τίτλος του απολυτηρίου Γυμνασίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση που τίθεται από το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου το αίτημα του Δήμου, να εγκριθεί, είναι να υπάρξει επαρκής αριθμός συμμετεχόντων, ώστε το εγχείρημα να είναι βιώσιμο.

Γι’ αυτό τον λόγο, παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον Δήμο έως και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023, στα τηλέφωνα 2892340318, 2892340351 (εργάσιμες ημέρες και ώρες), ώστε να δηλώσουν την πρόθεσή τους να φοιτήσουν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.