Εκμίσθωση ακινήτων για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στο Βραχάσι

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, προτίθεται να προβεί στην εκμίσθωση κατάλληλων ακινήτων για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης ( PARKING) εντός των ορίων της Κοινότητας Βραχασίου, με φανερά μειοδοτική και προφορική δημοπρασία που θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, σύμφωνα με το Π.Δ.270/81.

Τα ακίνητα πρέπει να βρίσκονται εντός των οικισμών Σισίου και Μιλάτου, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης. Ο απαιτούμενος χώρος προσδιορίζεται σε έκταση τουλάχιστον 400 τ.μ. το καθένα.
Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για πέντε χρόνια.
Ο Δήμαρχος καλεί τους ενδιαφερόμενους εντός είκοσι ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην εφημερίδα ‘’Ανατολή’’ να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας σχετική προσφορά στα γραφεία του Δήμου.

Πληροφορίες για τους όρους της δημοπρασίας παρέχονται στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες στο τηλ. 2841340109.

Φωτογραφία απο: Harut Movsisyan/Pixabay

Δείξε μας την αγάπη σας! Κοινοποιήστε την είδηση