ΕΛ.Γ.Α: Παρατείνεται η καταβολή της ασφαλιστικής

Παράταση για την καταβολή ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για το 2019 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2020.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. και λόγω των εξαιρετικών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, οι οποίες δημιουργούνται από την εξέλιξη της πανδημίας COVID 19, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία καταβολής ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για το έτος 2019 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2020.

[ad_2]