Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου ανακοινώνει παραχώρηση χώρου πεζοδρομίου για εκμετάλλευση στην Αγία Γαλήνη

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου καλεί τους επιχειρηματίες της περιοχής της Αγίας Γαλήνης να προσκομίσουν τις απαραίτητες οικοδομικές άδειες ή να απομακρύνουν τυχόν αυθαίρετες κατασκευές έως τις 28-05-2023, προκειμένου να παραχωρηθεί χώρος πεζοδρομίου.

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Βασιλείου, η Υπηρεσία θα προβεί σε παραχώρηση χώρου πεζοδρομίου για εκμετάλλευση από τους επιχειρηματίες της περιοχής της Αγίας Γαλήνης. Οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν μόνιμες κατασκευές στον δημοτικό χώρο μπροστά από την επιχείρησή τους θα πρέπει να προσκομίσουν την απαιτούμενη οικοδομική άδεια ή να προβούν στην απομάκρυνση τυχόν αυθαίρετων κατασκευών.

Για να τηρηθούν οι νομικές διαδικασίες, ο Δήμος έθεσε ως καταληκτική ημερομηνία τις 28 Μαΐου 2023. Μετά από αυτό το διάστημα, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου θα απευθύνεται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ρεθύμνης προκειμένου να πιστοποιηθεί η ύπαρξη αυθαίρετων κατασκευών και, κατά συνέπεια, η κατάληψη δημοτικού χώρου. Εάν διαπιστωθούν παραβάσεις, θα επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις και θα αποκατασταθεί ο δημοτικός χώρος.

Εάν οι επιχειρηματίες ανταποκριθούν θετικά στο κάλεσμα του Δήμου, η παραχώρηση του χώρου πεζοδρομίου θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, τη βελτίωση της υποδομής και την προώθηση της τουριστικής ατζέντας της περιοχής. Ταυτόχρονα, η διατήρηση ενός φιλικού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους κατοίκους και τους επισκέπτες θα ενισχύσει τη φήμη της περιοχής της Αγίας Γαλήνης ως προορισμού για υπεύθυνο και βιώσιμο τουρισμό.

Δείξε μας την αγάπη σας! Κοινοποιήστε την είδηση