Πως θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές σε Μοίρες & Τυμπάκι

Η λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Φαιστού, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων, θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή πωλητών, σε ποσοστό 50% ανά κατηγορία.

Ειδικότερα κατά την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στη λαϊκή του Τυμπακίου θα συμμετέχουν παραγωγοί και επαγγελματίες που το τελευταίο αριθμητικό ψηφίο της άδειας τους, είναι ζυγός αριθμός.

Αντίστοιχα το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στη λαϊκή των Μοιρών, θα συμμετέχουν παραγωγοί και επαγγελματίες, που το τελευταίο αριθμητικό ψηφίο της άδειας τους, είναι μόνος αριθμός.

Για την επόμενη εβδομάδα παράλληλα την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου, θα συμμετέχουν παραγωγοί κι επαγγελματίες με ζυγό αριθμό στο τελευταίο ψηφίο της άδειας τους και το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου με μόνο αριθμό, στο τελευταίο ψηφίο της άδειας τους.

Τονίζεται πως πρέπει να υπάρχει ελάχιστη απόσταση 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων των πωλητών, ενώ η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για παραγωγούς κι επαγγελματίες όσο και για καταναλωτές.

Η τήρηση όλων των μέτρων όπως προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις των συναρμόδιων Υπουργείων θεωρείται αναγκαία για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας.

Δείξε μας την αγάπη σας! Κοινοποιήστε την είδηση