Συνάντηση Περιφερειάρχη με την Διοικήτρια της Τροχαίας ΒΟΑΚ

Με Θέμα την οδική ασφάλεια της Κρήτης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, είχε σήμερα μια σημαντική συνάντηση με τη Διοικήτρια της Τροχαίας ΒΟΑΚ, Ελένη Παπαθανασίου.

Το επίκεντρο της συζήτησης ήταν ο Βόρειος Οδικός Άξονας, που αποτελεί ζωτικό σημείο αναφοράς για την οδική κίνηση στο νησί. Από τη συνάντηση αυτή προέκυψαν αποφάσεις που θα κατευθύνουν τη μελλοντική οδική ασφάλεια και την ανάπτυξη σχεδίων οδικής ασφάλειας στην Κρήτη.

Η οδική ασφάλεια, εντοπίζοντας τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν, ήταν το πρωταρχικό θέμα της συνομιλίας. Τα σχέδια για τα έργα οδικής ασφάλειας που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται για το άμεσο μέλλον στο νησί, καθώς και η αναγκαία συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Τροχαίας ΒΟΑΚ, ήταν το επόμενο σημείο συζήτησης.

Στόχος της κοινής αυτής προσπάθειας είναι η ενίσχυση της αίσθησης οδικής ασφάλειας των πολιτών και η πρόληψη των ατυχημάτων. Στην επίτευξη αυτού, η σημερινή συνάντηση αναδείχνει τη σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των βασικών φορέων ασφάλειας της Κρήτης.

Δείξε μας την αγάπη σας! Κοινοποιήστε την είδηση