Διάκριση του Δήμου Ρεθύμνης για την ανακύκλωσης ενδυμάτων – υποδημάτων

Η θετική ανταπόκριση των Ρεθυμνιωτών στην ανακύκλωση των ρούχων και υποδημάτων, ενδεικτική της περιβαλλοντικής τους συνείδησης, κατατάσσουν το Ρέθυμνο στην

Περισσότερα