Ομιλία με θέμα “Η Πρόληψη του Καρκίνου“, στις Βουκολιές

Ομιλία με θέμα “Η Πρόληψη του Καρκίνου”, με ομιλήτρια την Ογκολόγο κ. Ιλιάδα Μπομπολάκη, διοργανώνει το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας

Περισσότερα