Υποβολή Αιτήσεων Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων στο Δήμο Καντάνου Σελίνου

Ο Δήμος Καντάνου Σελίνου ενημερώνει τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικά καταστήματα, που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του, ότι προκειμένου να προβούν στη χρήση κοινόχρηστου χώρου – πεζοδρομίου, απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων για το οικονομικό έτος 2022.

Για την έκδοση της σχετικής άδειας παρακαλείστε να προσέλθετε, στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου (2ος όροφος), έως 31/03/2022, από τις 08:00 έως 14:00, προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α) ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ :

1) Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (δίνεται από τον Δήμο).

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί μη τροποποίησης της αρχικής κατάληψης Κ.Χ.(για τυχόν αλλαγές θα γίνεται ανάλογη αναφορά πχ. ιδιοκτήτη, έκταση, θέση) (δίνεται από τον Δήμο).Â

3) Δημοτική Ενημερότητα

4) Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.

5) Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου

Β) ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:

Β.1. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

1. Άδεια λειτουργίας καταστήματος

2. Δημοτική ενημερότητα

3. Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (δίνεται από τον Δήμο)

4. Κάτοψη, που θα απεικονίζεται η θέση της επιχείρησης, τα παρακείμενα κτίρια, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, οι διαστάσεις του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου.

5. Βεβαίωση έναρξης εργασιών ή μεταβολών στοιχείων μέσω taxisnet

6. Ταυτότητα

Β.2. Εμπορικά καταστήματα

1. Βεβαίωση έναρξης εργασιών ή μεταβολών στοιχείων μεσώ taxisnet

2. Κάτοψη, που θα απεικονίζεται η θέση της επιχείρησης, τα παρακείμενα κτίρια, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, οι διαστάσεις του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου.

3. Δημοτική ενημερότητα

4. Ταυτότητα

5. Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (δίνεται από τον Δήμο)

Για αιτήματα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου σε πλατείες, σε ότι αφορά την αποτύπωση του παραχωρούμενου χώρου, όπως επικοινωνήσετε με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, στα τηλ. 28233 40306, 2823340327

Φψτογραφία: Benjamin Wiens / Pixabay

Ακολουθήστε το notosonline.gr στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

- Advertisment -