Δήμος Φαιστού: Νέος αντιδήμαρχος ορίστηκε ο Ν. Καργάκης

Ο Δήμαρχος Φαιστού κ. Γρηγόρης Νικολιδάκης, σήμερα, με απόφαση του ορίζει, Αντιδήμαρχο τον κ. Καργάκη Νικόλαο του Ιωάννη, ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο, με θητεία από τις 01-09-2020 έως 31-08-2021.

Με την ίδια απόφαση ο κ. Νικολιδάκης μεταβιβάζει στον νέο αντιδήμαρχο τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Πρωτογενής τομέας, τοπικά προϊόντα.
  • Άδειες περιπτέρων, πλανόδιου και υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, λαϊκών αγορώνκαι εμπορίου γενικά.
  • Υείας.
  • Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση των φωτοαντιγράφων.