Προσωρινό Κλείσιμο των Ιρλανδικών Διαβάσεων στον Δήμο Φαιστού λόγω Έντονων Βροχοπτώσεων

Ο Δήμος Φαιστού ανακοινώνει το προσωρινό κλείσιμο των Ιρλανδικών Διαβάσεων λόγω των παρατεταμένων και έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή. Η απόφαση ελήφθη σε συνεργασία με τη Πολιτική Προστασία, για την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών.

Η ανακοίνωση αφορά κυρίως τις Ιρλανδικές Διαβάσεις Περίου, Αγίας Τριάδας και Τριών Αστεριών, που οι πολίτες και οι επισκέπτες καλούνται να αποφεύγουν μέχρι νεωτέρας.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φαιστού παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή και συνεχίζει την παρακολούθηση των συνθηκών. Οι διαβάσεις θα ανοίξουν ξανά εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.